Start »

Strony internetoweZapewniamy kompleksową obsługę z zastosowaniem różnorodnych mediów, w tym Internetu. Obecnie jest to jeden z najważniejszych kanałów informacyjnych. Strona internetowa jako narzędzie komunikacji jest bardzo uniwersalna, a jej bezsprzeczną zaletą jest możliwość szybkiej publikacji, aktualizacji i dystrybucji nowych informacji związanych z ofertą. O promocję z użyciem tego medium należałoby zadbać szczególnie, z zachowaniem odpowiedniej formy, uwzględniając aktualne trendy i przyjazność dla użytkownika. Wśród użytkowników globalnej sieci istnieje stwierdzenie; „Jeśli nie ma czegoś w internecie, to znaczy że nie istnieje”. W dużym stopniu trudno odmówić prawdziwości tej opinii.

Stworzony przez nas system CMS jest adresowany do banków spółdzielczych i wychodzi naprzeciw oczekiwań tej grupy podmiotów. Projektując aplikację kierowaliśmy się wytycznymi i wymaganiami określonymi przy realizacji serwisów dla banków w Rzeszowie i Tyczynie. Dzięki tym wdrożeniom uzyskaliśmy wiedzę na temat zadań jakie powinien spełniać serwis www dla banku spółdzielczego i jakie narzędzia są niezbędne dla administratora takiego portalu. Efektem jest własna aplikacja, która zawiera automatyczne i półautomatyczne moduły pozwalające na wyświetlanie różnorodnej treści. Stworzony CMS oferuje bankom spółdzielczym odpowiednie do ich specyfiki moduły:

 


newsletter z podziałem na obsługiwane grupy odbiorców – obsługujący przesyłanie odpowiednim grupom klientów informacji odnośnie produktów bankowych,

 

wyszukiwarka bankomatów z możliwością pełnej aktualizacji – pozwala klientom banku poznać szerokie możliwości obsługi ich pieniędzy przez lokalny bank spółdzielczy w całej Polsce,

 

wskaźniki automatyczne i manualne – rozwiązanie to pozwala podawać aktualny kurs walut NBP lub zdefiniowany samodzielnie, notowania giełdowe, poziom wskaźnika WIBOR, a także tworzyć własne tabele,

 

kalkulator kredytów i lokat – w pełni dostosowany do wymogów dzisiejszej bankowości, zaprojektowany tak, aby dokonywać aktualizacji np. stawki WIBOR w jednym miejscu aktualizując jednocześnie wszystkie kredyty oparte na tym wskaźniku. Moduł obsługuje również kredyty i lokaty o zmiennym oprocentowaniu, na podstawie wprowadzonej samodzielnie wartości. Wówczas moduł oblicza oprocentowanie, na podstawie wprowadzonej wartości i przy każdej jej zmianie, dokonuje aktualizacji w całej ofercie kredytowej lub lokat,

 

kreator formularzy – przy każdym produkcie można dodać indywidualny formularz kontaktowy, zmienić treść jego pola, a przede wszystkim przydzielić odbiór tego formularza odpowiedniemu pracownikowi. Ogranicza to ryzyko „zaginięcia” poczty, w podczas całej drogi przekazywania wiadomości danemu odbiorcy. W panelu administracyjnym możliwe jest przypisanie odbiorców do danego formularza, co zapewni, że zapytanie odnośnie kredytów, lokat, rachunków, kart czy innych produktów będą trafiać automatycznie do odpowiednich osób,

 

uniwersalne moduły do prezentacji treści oferty – animowane boksy reklamowe, aktualności, artykuły, galerie, pliki do pobrania, zewnętrzne linki np. z systemem elektronicznej bankowości.

W przypadku zapotrzebowania na „nietypowy” moduł, możliwe jest jego stworzenie dzięki temu, że system jest elastyczny i jego zadaniem jest spełnianie oczekiwań każdego banku spółdzielczego indywidualnie. Wraz z systemem każdy bank otrzymuje własny projekt graficzny, odpowiedni do swojej charakterystyki. Nie stosujemy szablonów, zatem niemożliwa jest sytuacja, w której powstaną dwa identyczne serwisy www. Wszystko jest przygotowane pod indywidualne zlecenie i potrzeby danego banku.